Pro příjezd ke garáži
Když se zamezí promíchání různých vrstev podloží, konstrukce zástane trvale stabilní, a to i při vyšším zatížení. Stavební geotextilie Polyfelt je mnohostranně použitelná. Od první vozovky na staveništi až po hotový příjezd ke garáži.


Stavební geotextilie Polyfelt pro dokonalou drenáž
Stavební geotextilie Polyfelt se hodí vynikajícím způsobem jako filtrační vrstva v drenážních systémech. Je zapotřebí méně filtračního štěrkopísku a sklep zůstane polehlivě suchý. Stavební geotextilie Polyfelt zabraňuje zanesení a zabahnění drenáže, a tím šetří peníze vlastně dvakrát.


Terasa
Dlaždice/kameny na terase se neviklají a jejich povrch zůstává rovný. Pískové lože nelze podemlít. Mráz a pokles půdy nemají žádnou šancí.