Pokládání

1. Přípravné práce
Odstranit stromy a keře, kmeny kácet co nejníže, odstranit větší nerovnosti.
2. Pokládání geotextilie.
Polyfelt TS se odvíjí přímo na drn nebo na připravenou pláň.


3. Spojování pásů geotextilie
Silové spojení se provádí přesahem, svařením nebo sešitím.


Přesahy
Šířka přesahu
> = 30cm při zplanýrovaném terénu
> = 50cm při větších nerovnostech terénunebo extrémně špatné únosnosti
U příčných spojů musí být navazující pás pokládán pod již odvinutou geotextilii, aby se při sypání shora zabránilo posuvu geotextilie.


Svařování
Svařovaná šířka > = 10 cm Plamen z plynového hořáku s co nejširším rozptylem se s nízkou teplotou přiblíží asi na 20 cm ke svařované geotextilii. Pás, který má být přivařen se plynule odvíjí a přitiskne přišlápnutím. Při správném provedení představuje svařování nejhospodárnější variantu, protože tímto postupem lze dosáhnout nemalé úspory materiálu.

4. Zasypání
První vrstva násypu se nanese postupným nahrnováním, výška násypu se stanoví výpočtem pomocí návrhového CD.
Přímému pojezdu položené geotextilie je třeba zabránit.5. Rozprostření
Pro rozprostření násypu jsou vhodnější pásové stroje.

6. Hutnění
Způsob hutnění (statické, dynamické) se vybere podle typu podloží a násypového materiálu. Pojezd staveništními vozidly je přípustný až po zhutnění minimální násypové vrstvy.