NOVINKY:

Satinex

Obecná charakteristika: červeně zbarvená tyčinka v plastikové tubě - bez tukový brousící prostředek v hrubosti 120 - 320

Typ brusiva: saténový povrch, odrezování a odhraňování na měkkých i tvarovaných kotoučích. K dispozici v různých velikostech zrna pro různé aplikace

Metoda použití:
1. Odstraňte 1 -1,5 cm plastového obalu. Nikdy neodstraňujte obal celý! Po skončení práce vždy zakryjte používaný konec tyčinky. Přípravek má tu vlastnost, že na vzduchu tvrdne. Zatvrdlou část můžete odstranit před dalším použitím. Kotouč nesmí být při použití tohoto přípravku mastný!
2. Přitlačte tyčinku vůči točícímu se kotouči. Vypněte motor a přitlačte silněji do zastavení kotouče. Tento proces je možno několikrát opakovat, až nanesete potřebné množství přípravku na kotouč. Nikdy nenanášejte proti směru vláken kotouče. Až se brousící účinek kotouče sníží, je možno jej oživit lehkým tlakem tyčinky na běžící kotouč. Při práci s kotoučem vzniká teplo, které urychluje tuchnutí pojiva.

Pro maximální přilnavost ke kotouči je možno jej vysušit v peci.

Druh kotouče:
1. Pro flexibilní úpravu povrch a a odhraňování: Měkké prošité kotouče z bavlny.
2. Pro saténový vzhled a použití na látkových kotoučích: neskládané, obvykle neprošité kotouče nebo šňůrové kotouče
3. Broušení: tvrdě prošité nebo i plstěné kotouče, které mohou být předupraveny přípravkem Adleasive No.3 pro lepší přilnavost SATINEXu. (není nutné)

Doporučená obvodová rychlost kotouče je 8 - 32 m/s v závislosti na požadovaném úběru a výsledku operace.

Bezpečnostní listy (Dokument WORD)