Chromátování – ŽLUTÉ

YELLOW CHROMATION

- Na bázi dusičnanů
- Světlá, žlutá iridiscentní barva vrstev na zinkových povlacích vyloučených z alkalických i kyselých elektrolytů
- Dobrá korozní odolnost
- Dobrý základ pro následné lakování
- pH upravujeme pomocí kyseliny dusičné

YELLOW CHROMATION E

- Na bázi chloridů
- Silně žlutá barva, i iridiscentní na dílech pozinkovaných v kyselých i alkalických lázních
- Nízká nasazovací koncentrace, pH upravujeme pomocí kyseliny chlorovodíkové, nebo dusičné
- Dobrá korozní odolnost
- Dobrý základ pro následné lakování

 Print

    

 Close Window