Pasivace – SILNÉ vrstvy

HESSOPAS
Silnovrstvá pasivace = transparentní

- Pracovní teplota od 20 - 25 °C – tj. energeticky nenáročné – úspora energií
  Důležité: součásti není nutno ohřívat ani v předcházejícím oplachu!
- Nižší rozpouštění zinku ve srovnání s teplými procesy – nesnižuje se životnost součástí
- Ve srovnání s teplými proceesy není nutné odsávání – úspora energie
- Neobsahuje komlexotvorné látky ani fluoridy
- Nasazení: 200 mL/l; čas ponoru: 75 sec. (optimum), pH: 2.4
- Tloušťka vrstvy 300 – 400 nm

HESSOPAS
Silnovrstvá pasivace
HT

- V zásadě podobný výše uvedenému typu.
  Produkt je extrémně tepelně odolný (210 °C / 24 h)
- Uvolněn pro automobilový průmysl
- Velmi stabilní hodnoty testu v solné mlze podle DIN 50021
- Zvláště odolný proti akumulaci železa- zvyšuje skladovatelnost výrobků
- Nasazení: 150 - 200 ml/l; pH: 2.4; čas ponoru: 75 sec. Při pokojové teplotě;
  při 35 - 40 °C (pro bubnové zboží) 45 sec.

 Print

    

 Close Window